MA in Translation and Interpreting Studies

 

MATIS (MA in Translation and Interpreting Studies) to innowacyjne studia w zakresie filologii angielskiej prowadzone przez Zakład Translatoryki Uniwersytetu Łódzkiego.

Te dwuletnie studia magisterskie skierowane są do osób zainteresowanych przekładem pisemnym i ustnym oraz sposobami praktycznego zastosowania narzędzi komputerowych w pracy tłumacza.

Studenci specjalizują się w szybko rozwijających się dyscyplinach z pogranicza językoznawstwa i informatyki (korpusy językowe, pamięć tłumaczeniowa, narzędzia wspomagające tłumaczenie, narzędzia do tworzenia napisów, itp.).

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach studiów stanowią duży atut na rynku pracy.

Studia wyposażą studentów w szczegółową wiedzę na temat:

  • wybranych aspektów językoznawstwa
  • tłumaczenia pisemnego
  • tłumaczenia ustnego (konsekutywnego i symultanicznego)
  • przekładu audiowizualnego (AVT)
  • korpusów językowych i ich zastosowania w tłumaczeniu i badaniach nad językiem (language corpora)
  • oprogramowania wspomagającego tłumaczenie i lokalizację (CAT)
  • leksykografii terminologicznej
  • przekładu specjalistycznego

Ponadto studenci będą dalej doskonalić swoje umiejętności językowe na zajęciach PNJA oraz sprawności akademickie w celu usprawnienia procesu pisania pracy magisterskiej w ramach wybranej specjalizacji (translatorskiej lub metodycznej).

Kończąc studia absolwent uzyskuje tytuł magistra filologii angielskiej (specjalność translatoryka).


Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego.

Zjazdy odbywają się w soboty, w godzinach 8-17.

Możliwość płatności czesnego w ratach!

UWAGA: W trakcie rekrutacji studenci wybierają: studia II stopnia –kierunek filologia angielska (studia niestacjonarne)

Podczas składania dokumentów, studenci wypełniają formularz i dokonują wyboru specjalności. WYBIERZ Translatorykę MATIS!