Łukasz Bogucki

Jestem jednym z pierwszych absolwentów tzw. bloku tłumaczeniowego na filologii angielskiej (magisterium 1993); przez ponad 20 lat kierowałem tym blokiem (oraz specjalizacją, specjalnością, studiami wieczorowymi i podyplomowymi), aż wreszcie stale rosnące zainteresowanie translatoryką skłoniło nas do uruchomienia zupełnie nowego kierunku i jednocześnie utrzymania dotychczasowej oferty.
Byłem tłumaczem konferencyjnym, obecnie tłumaczę głównie teksty naukowe na język angielski. Naukowo zajmuję się teorią i metodologią przekładu audiowizualnego i wspomaganego komputerowo. Z perspektywy naukowca (ponad 70 publikacji, w tym 5 monografii) oraz nauczyciela (ponad 200 wypromowanych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, kilka tysięcy studentów w czterech polskich uczelniach, kilkadziesiąt staży zagranicznych) wydaje mi się, że wiele jeszcze przede mną do odkrycia w przekładoznawstwie. Kierunek translatoryka traktuję jako kolejne wyzwanie.

 
 

Sonia Darzycka

Mówi się, że jeśli kochasz swoją pracę, nie przepracujesz ani jednego dnia. Jako tłumaczka konferencyjna będąca wolnym strzelcem doceniam wiele uroków mojego zawodu. Specjalizuję się w tłumaczeniach technicznych i ogólnych medycznych. Naturalnym środowiskiem występowania tłumaczy ustnych są kabiny do tłumaczeń, ale miałam również okazję pracować w powietrzu, laboratorium chemicznym, basenie termalnym, drukarni na sali operacyjnej, pod ziemią oraz na wielkiej scenie. Zaglądałam do wnętrza odwiertu geotermalnego i umożliwiałam komunikację znanym politykom, wybitnym artystom i osobowościom, a nawet prawdziwemu Świętemu Mikołajowi z Rovaniemi. Wszystko to nie byłoby możliwe bez odpowiedniego wykształcenia. Ukończyłam studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz kursy podyplomowe w Ośrodku Badań i Studiów Przekładowych UŁ, z hiszpańskim jako językiem C.

 
 

Beata Grochala

Z wykształcenia jestem pedagogiem i filologiem polskim, z zamiłowania nauczycielem akademickim, a dla znajomych - podręcznym słownikiem języka polskiego. Naukowo zajmuję się współczesną polszczyzną, zwłaszcza w odmianie medialnej. Szczęśliwie udaje mi się połączyć zainteresowania z pracą - często badam bowiem język sportu, zwłaszcza piłki nożnej, którą uwielbiam. Pasjonujące są m.in. analizy komentarzy tego samego meczu w różnych językach. Ze studentami zgłębiam m.in. tajniki poprawności językowej, redakcji tekstów i innych ciekawych rzeczy, które można robić z językiem dla usprawnienia komunikacji. Zajmuję się również nauczaniem języka polskiego jako obcego, dzięki czemu mam możliwość obserwacji, w jaki sposób osoby nawet z najdalszych zakątków świata radzą sobie z polską mową, która „wcale nie być trudna” ;)

 
 

Michał Kornacki

Mam problem z technologią - uwielbiam ją w każdej postaci. W Zakładze Translatoryki UŁ zajmuję się przekładem wspomaganym komputerowo. Jestem certyfikowanym trenerem Memsource. Hobbystycznie tworzę strony internetowe i fotografuję.
Moim głównym zainteresowaniem jest jednak nauczanie przekładu w oparciu o najnowsze technologie - narzędzia CAT i tłumaczenie maszynowe. Zawsze staram się przekazywać swoim studentom wiedzę praktyczną, która pozwoli im zaistnieć na rynku tłumaczeń i odnosić w tej dziedzinie sukcesy.
Oprócz nauczania zajmuję się badaniem wpływu narzędzi wspomagających tłumaczenie na pracę tłumacza. Jestem jednym z współtwórców Laboratorium Eye Trackingowego TR@K na Wydziale Filologicznym UŁ.

 
 

Paweł Kozłowski

„Jesteś mocny w gębie” biorę za komplement. Przygoda zaczęła się jeszcze na studiach, kiedy jako dziennikarz radiowy musiałem się zmierzyć z wyzwaniami tłumaczeniowymi. Learning by doing, podpatrywanie kolegów po fachu. Pierwsze wyzwania zmieniły się w zawód a ten w pasję. Jestem freelancerem, który uwielbia kabinę i „konseki”, tłumaczenia towarzyszące, chętnie podejmuję się obsługi językowej przy projektach nietypowych jak wizyty studyjne, audyty, procesy certyfikacyjne, wdrożenia i wszelkie inne. Stara miłość nie rdzewieje – chętnie dalej tłumaczę dla mediów, przygotowuję i czytam voice-over. Z czasem zacząłem dzielić się swoim doświadczeniem ze studentami, co sprawia mi ogromną radość.

 
 

Joanna Kulesza

Z zawodu i pasji zajmuję się prawem międzynarodowym i szeroko pojętym prawem Internetu. Lubię pracować z ludźmi z różnych kultur, państw i społeczności. Wyjątkową okazję daje do tego nasz Uniwersytet Różnorodności, oferując spotkania ze Studentami z całego świata, reprezentującymi różne poglądy, zainteresowania i profesje. Ta ciekawość świata i ludzi zawiodła mnie także w progi Internetowej Korporacji ds. Przyznanych Nazw i Numerów (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, czy Światowego Forum Kompetencji Cyfrowych (Global Forum on Cyber Expertise, GFCE. Przedstawicieli tych organizacji staram się tak często jak to możliwe zapraszać na spotkania z naszymi Studentami w Łodzi, gdzie rozmawiamy o aktualnych wyzwaniach, jakie stawia przed nami komunikacja elektroniczna. Pomocna wskazówka: jeśli podczas zajęć chcesz uniknąć trudnych pytań o jurysdykcję państwa, zapytaj mnie o „zarządzanie Internetem”.

 
 

Marcin Michoń

Tłumaczenia uczyłem się w Uniwersytecie Łódzkim i poprzez pracę dla łódzkich organizacjach non-profit. Ponad 17 lat doświadczenia dydaktycznego w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych zdobyłem w ramach modułu zawodowego „Translatoryka” przy filologii germańskiej, studiów podyplomowych dla tłumaczy, kursów tłumaczeniowych w ramach filologii. Wypromowałem kilkadziesiąt prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych.
Z satysfakcją myślę o tłumaczeniach konsekutywnych i symultanicznych istotnych wydarzeń o charakterze medialnym, gospodarczym i naukowym, w ramach których mogłem towarzyszyć wybitnym osobistościom. Tłumaczę teksty techniczne z zakresu budownictwa wspierając różne podmioty gospodarcze i medialne również tłumaczeniem ustnym. Chętnie podejmuję wyzwania tłumaczeniowe stawiane przez społeczność akademicką Uniwersytetu Łódzkiego.
Naukowo zajmuję się w ostatnim czasie różnymi aspektami tłumaczenia audiowizualnego skupiając się w sposób szczególny na analizie procesu przygotowania lokalizacji gier komputerowych.

 
 

Magdalena Pietrzak

Z łódzką polonistyką związana jestem od czasów studiów, czyli od prawie ćwierć wieku. Miałam szczęście spotkać na swojej drodze prawdziwych pasjonatów literatury i miłośników języka polskiego. To za sprawą tych ostatnich wybrałam specjalizację językoznawczą. Zajmuję się głównie językoznawstwem historycznym (językiem prasy XIX w., genologią historyczną, stylem artystycznym), ale także interesują mnie problemy współczesnego języka. Chętnie wsłuchuję się w to, co mówią inni, bo w ten sposób poznaję człowieka. W wolnych chwilach uwielbiam przebywać na otwartych przestrzeniach – spacery, wyprawy górskie – to mnie relaksuje. Ale wakacje i tak najchętniej spędzałabym w pięknej Italii.

 
 

Paulina Pietrzak

W mojej pracy, od samego tłumaczenia (którym zajmuję się już od kilkunastu lat), jeszcze bardziej cieszy mnie pomaganie studentom w poznawaniu tłumaczeniowych strategii, sztuczek i tajników zawodu. Również naukowo zajmuję się problematyką dydaktyki przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem holistycznego podejścia do kształcenia tłumaczy uwzględniającego nie tylko kompetencje tłumaczeniową, ale też umiejętności rynkowe oraz metakognitywne. Jako adiunkt w Zakładzie Translatoryki UŁ, prowadzę badania rynku tłumaczeniowego w celu uwzględnienia jego potrzeb i usprawnienia procesu kształcenia. Szczególnie ciekawe są dla mnie wszelkie aspekty tłumaczenia ustnego oraz języka specjalistycznego. Fascynuje mnie język medycyny, zarówno funkcjonowanie medycznej terminologii, jak i nieterminologiczne aspekty tekstów medycznych.
Jestem opiekunem praktyk zawodowych translatorskich. Chętnie uczestniczę też w nowych przedsięwzięciach, takich jak tworzenie laboratorium okulograficznego TR@K na Wydziale Filologicznym UŁ czy realizowanie nowych programów kształcenia. Jako kierownik cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej Teaching Translation and Interpreting oraz członek CTER Consortium for Translation Education Research, z przyjemnością obserwuję dynamiczny rozwój dydaktyki tłumaczenia w Polsce, odbywający się przy aktywnym udziale łódzkiego ośrodka badawczego.

 
 

Łukasz Plęs

Pasją tłumaczeniową zaraziłem się w czasie studiów germanistyki na UŁ, zwłaszcza dzięki uczestnictwu w warsztatach i projektach przekładowych realizowanych w ramach działalności koła studenckiego prowadzonego przez dr M. Półrolę. Cennym doświadczeniem był udział w dwuletnim module zawodowym „Translatoryka” kierowanym przez prof. Z. Weigta. Ukończyłem również dwusemestralne podyplomowe studium prawa europejskiego w Szkole Głównej Handlowej oraz roczną Szkołę Prawa Niemieckiego UW. Od piętnastu lat pracuję jako freelancer, wykonując przeważnie tłumaczenia specjalistyczne. Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, tłumaczem tekstów technicznych wpisanym do rejestru NOT oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Chętnie podejmuję się przekładu książek i artykułów o tematyce historycznej. Z nieskrywaną satysfakcją prowadzę od kilku lat zajęcia dla studentów z zakresu przekładu specjalistycznego, tłumaczenia wspomaganego komputerowo (narzędzi CAT) oraz zarządzania terminologią.

 
 

Agata Sadza

Mgr filologii angielskiej UŁ, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Specjalizuje się w tłumaczeniach dotyczących prawa, ekonomii i innych nauk humanistycznych oraz sztuki. Fascynuje ją transkreacja, wymagająca sprawnego balansowania na pograniczu przekładu, wiedzy o kulturze i copywritingu. Regularnie tłumaczy pisemnie i ustnie dla organów wymiaru sprawiedliwości, a także dla podmiotów i instytucji działających w obszarze prawa, biznesu i kultury. Współprowadzi biuro tłumaczeń, w którym odpowiada za jakość świadczonych usług, rozwój merytoryczny i koordynację projektów tłumaczeniowych. Na Uniwersytecie Łódzkim dzieli się wiedzą i kilkunastoletnim doświadczeniem ze słuchaczami Podyplomowych Studiów Tłumaczeń Specjalistycznych oraz studentami filologii angielskiej na specjalizacji translatorskiej, prowadząc zajęcia z języka i przekładu specjalistycznego (prawniczego) i użytkowego.

 
 

Justyna Sarna

Poezja mówi językiem symboli. Między słowami, wersami i strofami opowiada o swoich czasach, przekazuje subiektywne obserwacje czy uniwersalne prawdy. Posługuje się mniej lub bardziej dosłownymi obrazami. Od ponad 20 lat staram się pokonywać bariery językowe, aby umożliwić czytelnikom poznanie utworów poetyckich w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Jestem tłumaczką, absolwentką filologii germańskiej na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizacja: literaturoznawstwo. Po studiach doskonaliłam swój warsztat pracując jako redaktor, korektor i tłumacz w wydawnictwie branżowym w Łodzi. Współpracowałam i nadal współpracuję z wieloma biurami tłumaczeń, wydawnictwami i studiami graficznymi, co umożliwiło mi poznanie całego procesu produkcji różnego typu publikacji, nie tylko książek. Poznałam branżę od podszewki. Byłam sekretarzem redakcji oraz koordynatorem ds. tłumaczeń. Wstąpiłam do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Zdobywałam doświadczenie zawodowe, które teraz mogę wykorzystywać w swojej pracy. W 2017 roku założyłam firmę Konteksty Justyna Sarna (www.konteksty.eu), w ramach której świadczę szeroko zakrojone usługi tłumaczeniowe oraz prowadzę zajęcia językowe z młodzieżą – jednak moją największą pasją wciąż pozostaje poezja, w której przekładzie się specjalizuję.

 
 

Emilia Skowrońska

Emilia Skowrońska jest tłumaczką języka niemieckiego i angielskiego na polski, przekładem zajmuje się od 2004 roku. Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Łódzkim, dodatkowo ukończyła fakultet translatorski (zakres szkolenia: tłumaczenia pisemne, ustne oraz symultaniczne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie; tłumaczenia fachowe: prawo, ekonomia, medycyna, rachunkowość, tłumaczenia techniczne oraz literackie). Uzyskany tytuł: tłumacz pisemny języka niemieckiego; tłumacz symultaniczny języka niemieckiego; tłumacz kabinowy języka niemieckiego. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe „Redakcja językowa tekstu” na Uniwersytecie Warszawskim.
Ma na koncie ponad 100 przekładów literackich, tłumaczy m.in. fantastykę (np. Anne Bishop, Mary Pearson, Rachel E. Carter), poradniki, literaturę popularnonaukową, literaturę młodzieżową i dziecięcą, kobiecą (np. książki Nory Roberts, Sally Hepworth, J. Daniels, Audrey Carlan, Pepper Winters), thrillery i kryminały (np. Robert Bryndza, Max Bentow, Rachel Abbott). Zajmuje się również przekładem książek z zakresu psychologii dziecięcej (spektrum autyzmu). Współpracowała z wydawnictwami takimi jak między innymi: Prószyński, Publicat, Feeria, Filia, Harmonia Universalis, Znak, Wydawnictwo Kobiece, Uroboros, Edipresse, Initium. Emilia Skowrońska jest członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

 
 

Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska

Jestem absolwentką filologii germańskiej, językoznawcą. Naukowo fascynują mnie języki specjalistyczne: język prawa, ekonomii, gospodarki i szeroko rozumianego biznesu. Jestem również absolwentką Ośrodka Badań i Studiów Przekładowych Uniwersytetu Łódzkiego (język niemiecki i angielski). W ramach stypedium DAAD odbyłam staż na Wydziale Translatoryki, Lingwistyki i Kulturoznawstwa w Germersheim (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy). Przekładoznawstwo jest dziedziną, którą wciąż na nowo odkrywam. Uwielbiam pracę ze studentami i nowe wyzwania!

 
 

Ryszard Turczyn

Tłumacz literatury niemieckiej i niderlandzkiej, wolny strzelec. W latach 1974-1980 z upodobaniem studiowałem filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim (2 lata), a następnie lingwistykę w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Debiutowałem na łamach tygodnika KULTURA w roku 1979 i od tego czasu utrzymuję się wyłącznie z przekładów zarówno dzieł czysto literackich, jak i pochodzących z obszaru szeroko pojętej humanistyki (filozofia, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo etc.), choć zdarzały mi się też intrygujące odstępstwa w rodzaju tablic akupunkturowych, podręcznika jazdy na nartach metodą carvingową, czy... współautorstwa „Słownika synonimów” języka polskiego oraz „Wielkiego słownika ortograficzno-fleksyjnego”. W moim dorobku przekładowym, obejmującym już dwieście kilkadziesiąt tytułów powieści, sztuk teatralnych, książek dla dzieci itd., znaleźć można takie nazwiska jak Jean Amery, Gottfried Benn, Hermann Broch, Max Frisch, Elfriede Jelinek, Georgy Lukacs, czy Harry Mulisch, ale też Christiane F., Erich von Däniken, Wladimir Kaminer, Ildiko von Kürthy, Herbert Rosendorfer czy Günther Wallraff.

 
 

Agnieszka Walczak

Tłumaczka z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych oraz audiowizualnych. Tłumaczy w kombinacji językowej: polski, angielski, rosyjski. Jej specjalizacje to: napisy, napisy dla niesłyszących, wersja lektorska i audiodeskrypcja.
Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła z wyróżnieniem, broniąc pierwszej w Polsce pracy magisterskiej na temat audiodeskrypcji z syntezą mowy. Skończyła również studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń audiowizualnych na Uniwersytecie SWPS. Rozprawy doktorskiej na temat immersji w audiodeskrypcji w ramach europejskiego projektu Hybrid Broadcast Broadband for All (HBB4ALL) broniła na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie.
Należy do grup badawczych: TransMedia Catalonia działającej przy Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie oraz AVT Lab działającej przy Uniwersytecie Warszawskim. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest audiodeskrypcja, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów jakościowych i zastosowania w edukacji.
Prowadzi zajęcia praktyczne z przekładu audiowizualnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Jest członkiem European Association for Studies in Screen Translation (ESIST), European Society for Translation Studies (EST), Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych (STAW) oraz Grupy Ekspertów AKCES.