PSTS Podyplomowe Studia Tłumaczeń Specjalistycznych

to roczne studia skierowane do osób zainteresowanych pisemnym i ustnym tłumaczeniem specjalistycznym oraz przysięgłym.
 

Zajęcia odbywające się w formie ośmiu zjazdów w semestrze z elementami pracy zdalnej wyposażą studentów w podstawową wiedzę z zakresu tłumaczenia specjalistycznego (prawniczego, gospodarczo-handlowego, technicznego oraz medycznych), prawoznawstwa, ekonomii, a także właściwości polskiego i angielskiego dyskursu specjalistycznego (m.in. prawniczego i ekonomicznego).

Studenci PSTS zdobędą doświadczenie w przekładzie i lokalizacji tekstów specjalistycznych w obrębie pary języków angielski – polski, w zaawansowanym stopniu poznają sposoby praktycznego zastosowania narzędzi komputerowych (CAT) w pracy tłumacza oraz formalnoprawne zasady wykonywania tłumaczenia przysięgłego. Po ukończeniu studiów absolwent może przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego, nawiązać współpracę z biurem tłumaczy w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych z angielskiego i na angielski oraz korekty tłumaczeń, świadczyć usługi tłumaczenia konferencyjnego lub środowiskowego. Absolwent PSTS może także znaleźć pracę w sektorze biznesu w zakresie obsługi językowej firm.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych tłumaczy, wykładowców Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zjazdy odbywają się w soboty, w godzinach 8-18.

Możliwość płatności czesnego w ratach! 


PROGRAM

 

LISTA ZAJĘĆ

Semestr 1

 • Wstęp do przekłądu ustnego
 • Prawoznawstwo
 • Struktura i język tekstów prawniczych
 • Warsztat pracy tłumacza specjalistycznego
 • Wstęp do przekładu ustnego
 • Edycja i konwersja tekstu
 

Semestr 2

 • Tłumaczenia prawnicze
 • Przekład tekstów gospodarczo-handlowych
 • Język polski dla tłumaczy specjalistycznych
 • Struktura i język tekstów medycznych
 • Przekład tekstów użytkowych
 • Tłumaczenie wspomagane komputerowo
 • Przekład ustny

ORGANIZACJA

 

CENA

 
Całkowita opłata z tytułu kształcenia wynosi 3000PLN
 

Możliwość płatności w ratach.

Możliwości uzyskania dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Łódzki Urząd Pracy. Szczegóły pod tym linkiem


Kontakt w sprawach merytorycznych (program, kadra, zakres studiów):

prof. dr hab. Łukasz Bogucki
Kierownik Zakładu Translatoryki, Instytut Anglistyki
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
e-mail: lukasz.bogucki@uni.lodz.pl


Kontakt w sprawie rekrutacji

mgr Alicja Główczyńska
Kierownik Biura Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
0 42 665-52-33
e-mail: alicja.glowczynska@uni.lodz.pl

Rekrutacja na edycję 2019/2020 jest prowadzona w terminie 10.06.2019 - 15.09.2019.


Nasza kadra składa się z doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Filologicznego i Wydziału Prawa i Administracji UŁ, praktykujących tłumaczy pisemnych i ustnych, także przysięgłych, autorów opracowań i pomocy naukowych dla tłumaczy.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi. Studenci mają dostęp do pracowni komputerowych, wyposażonych m.in. w najnowsze systemy CAT - memoQ i Memsource.


ZASADY KWALIFIKACJI

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ),
 • odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 1 fotografię o rozmiarach 3,5x4,5cm,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej
 •  lub
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w innym zakresie.

Dodatkowo kandydat musi wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzoną certyfikatem
(w przypadku braku certyfikatu rozmowa kwalifikacyjna).

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskana w konkursie dyplomów.