„STUDENTS' POWER
- kompleksowy program rozwoju uczelni"Uniwersytet Łódzki realizuje projekt pn. „STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w drodze konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IR08-00-PZ3/18.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r.

Budżet projektu ogółem: 23 395 279,85 zł

 • Dofinansowanie ze środków europejskich: 19 717 541,86 zł
 • Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 2 975 876,99 zł
 • Wkład własny UŁ: 701 861,00 zł
  • Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez wzrost kompetencji ponad 4 tysięcy studentów i 130 pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią.

   Projekt obejmuje 5 modułów działań:

   • programów kształcenia,
   • podnoszenia kompetencji,
   • programów stażowych,
   • wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
   • zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.