Wykorzystania narzędzi CAT w procesie kształcenia tłumaczy

Badanie

ETAP I

Pliki do tłumaczenia (spakowane ZIPem).

  1. Tłumaczenie ma zostać wykorzystane tylko i wyłącznie za pomocą edytora tekstu (dowolnego). W I etapie nie jest dozwolone korzystanie z narzędzi CAT, gdyż wpłynie to negatywnie na końcowy obraz badania.
  2. Dokumenty źródłowe są w formacie PDF. W tłumaczeniu pomijamy nagłówek (KANCELARIA RADY MINISTRÓW…) oraz datę. Właściwe tłumaczenie zaczynamy od kolejnego elementu tekstu (w większości przypadków będzie to „Porządek Obrad”).
  3. Mają Państwo wolną rękę odnośnie techniki opracowania dokumentu źródłowego (tekst można w całości skopiować do edytora tekstu, tłumaczyć z PDF „na oko” bezpośrednio do edytora tekstu, itp.).
  4. Teksty należy przetłumaczyć i odesłać w terminie do 1.11.2015r. (włącznie).
  5. Każdy plik tłumaczymy i zapisujemy oddzielnie (bardzo proszę o zapisywanie plików w formacie DOC/DOCX).
  6. Pliki odsyłamy zbiorczo po ich przetłumaczeniu.
  7. Do tłumaczenia proszę dołączyć krótki opis zawierający następujące informacje:

– ile czasu orientacyjnie zajęło tłumaczenie (wskazane jest zapisywanie sobie czasu rozpoczęcia i zakończenia tłumaczenia dla każdego tekstu, a następnie zsumowanie czasu).

– co sprawiło największą trudność podczas tłumaczenia.

Pliki z tłumaczeniem proszę nazwać tak samo jak oryginały, poprzedzając je przedrostkiem:

   • 2BA_ – dla uczestników z drugiego roku
   • 3BA_ – dla uczestników z trzeciego roku.

W treści nigdzie nie umieszczamy swoich imion i nazwisk. Dokumenty zostaną zanonimizowane podczas zapisu.

W razie pytań bądź wątpliwości, proszę o kontakt michal.kornacki@uni.lodz.pl.

Michał Kornacki