Translatoryka

PSTS Podyplomowe Studia Tłumaczeń Specjalistycznych


prof. dr hab. Łukasz Bogucki
Kierownik Projektu POWER
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
e-mail: lukasz.bogucki@uni.lodz.pl


Kontakt w sprawach merytorycznych (program, Kadra i współpracownicy, zakres studiów):

prof. dr hab. Łukasz Bogucki
Kierownik Zakładu Translatoryki i Glottodydaktyki, Instytut Anglistyki
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
e-mail: lukasz.bogucki@uni.lodz.pl


Kontakt w sprawie rekrutacji

mgr Alicja Główczyńska
Kierownik Biura Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
0 42 665-52-33
e-mail: alicja.glowczynska@uni.lodz.pl