Porównanie obu kierunków studiów:

 

PSTS   TRANSLATORYKA
podyplomowe POZIOM ii stopnia (magisterskie)
brak UZYSKIWANY TYTUŁ magister
słuchacz STATUS UCZESTNIKA student
świadectwo ukończenia UZYSKIWANY DOKUMENT dyplom ukończenia
niestacjonarne (soboty) FORMA stacjonarne
egzamin końcowy z przekładu EGZAMIN obrona pracy magisterskiej
płatne KOSZT bezpłatne
praktyczny PROFIL praktyczny
angielski, polski JĘZYKI angielski, niemiecki, polski
dwa semestry DŁUGOŚĆ cztery semestry
licencjat lub magister KTO MOŻE KANDYDOWAĆ? licencjat lub magister
biznesowe, specjalistyczne, ustne, poświadczone RODZAJE PRZEKŁADU biznesowe, specjalistyczne, literackie, filmowe
nie PRAKTYKI tak
tak OPARTE O RYNEK PRACY? tak
nie MOŻLIWOŚĆ WYJAZDU NA WYMIANĘ ZAGRANICZNĄ

tak